ประวัติ


ชื่อ นายรัตนศักดิ์  มณีรัตน์
อายุ  54  ปี
 ประวัติการศึกษาจบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
วิชารอง  การนิเทศการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน
คู่สมรส  นางกรกนก  มณีรัตน์  รับราชการครู โรงเรียนด่านแม่คำมัน
อ.ลับแล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
มีบุตร   2  คน
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมัน   เมื่อ  1 กุมภาพันธ์   2551
ความสามารถพิเศษ  เล่นดนตรีสากล
ปรัชญาในการทำงาน  “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: