งานพอเพียงตอนปิดเทอม

ปิดภาคเรียนนี้ ผอ.ฝากงานให้นักเรียน ชั้น ม.1-3 ฝึกสานตะกร้าจากทางมะพร้าวมาส่ง ผอ.
คนละใบนะครับคลิกไปที่ลิงค์นี้ครับ แบบที่ 1  http://www.youtube.com/watch?v=HnSGEXVdBvY
แบบที่ 2  http://www.youtube.com/v/EzUCugyQf8k?fs=1&hl=en
งานสานตะกร้าจากเถาวัลย์ คลิก 1 http://www.youtube.com/watch?v=VXgh_nVcuQA&feature=related
2. http://www.youtube.com/watch?v=S0rzpcwKZCc&feature=related
3. http://www.youtube.com/watch?v=dbdMg3m7Rgw&feature=related

การทำกระทงจากเปลือกข้าวโพด

คลิกดูวิธีการทำที่เว็บนี้ครับ http://www.kasetthai.net/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%9e/

ศึกษาครัวเรือนพอเพียงที่คลองน้ำเชี่ยว คลิก
http://klongnumcheaw.moobanthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88/

Advertisements

เตรียมตัวสอบ Onet

 

นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่รักทุกคน


             ใกล้สอบ o- net มาแล้วนะครับ  ชั้นป.6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  ชั้น ม.3 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554  นักเรียนควรเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนโดยชั้น ม.3 ต้องสอบทุกรายวิชา แต่รายวิชาที่เป็นจุดเน้นต้องให้ค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 คือ วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
             นักเรียนสามารถค้นหาแนวข้อสอบได้จากเว็บไซต์ต่างเช่น  ภาษาไทยของครูภาทิพ  ที่   http://www.st.ac.th/bhatips/ เป็นเว็บความรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  มีแบบฝึกและแบบทดสอบที่มีคุณภาพครับ  วิชาคณิตศาสตร์ที่เว็บ ครูพงษ์ศักดิ์http://www.krupongsak.net/  เป็นต้น

แจ้งข่าวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

             

                1.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
                      โรงเรียนด่านแม่คำมันจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมให้กับชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 29-30 ธันวาคม 2553 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยทราย 
                      สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จะไปที่ค่ายพักแรมกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในวันที่ 16-18 มกราคม 2554 
              2. กิจกรรมทัศนศึกษา  
                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เลื่อนเวลาออกไป หลังสอบ   O-Net

ดนตรีเปียโน

เปียโน….ระยะเริ่มต้น…ด่านแม่คำมัน
       โรงเรียนด่านแม่คำมัน สพป.อุตรดิตถ์ สำนักงาน สพฐได้รับการสนับสนุนเครื่องดนตรีเปียโนจาก ประเทศเกาหลี(Donated by Republic of Booyoung co.,LTD) ซึ่ง ผอ.รัตนศักดิ์  มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันเป็นผู้นำไปใช้ฝึกสอนนักเรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ยินดีต้อนรับ

เปิดตัวใหม่ครับ  ทดสอบ

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!